IMG_8558
7365ED0E-7746-481F-90BA-6365880E9187
456EBC53-13EF-49A4-A5AD-5E8C8D82B2E8
A9F0BE6A-0A67-4065-AF5C-79120CBEB2CC
992932F9-DB5E-4F9F-B91C-1B8C4FF8ADF1
IMG_1213
IMG_8536
IMG_0589

Besøksadresse:

Vågstranda Menighetshus

Vågstrandsvegen 321

6387 Vågstranda

Vågstranda Menighetshus - For alle


Etter oppmuntrende svar fra bygda har vi omorganisert bedehuset til et menighetshus. Styret ønsker å markere en lavere "dørstokk" for bruk av huset.


Vi ser for oss huset som en naturlig arena for allsidig aktivitet i vårt felleskap, og som en sosial og kulturell møteplass i bygda vår.


Vi leier gjerne ut til minnestunder, private selskap, bursdager, kurs, og kulturelle arrangement. Det blir lagt til rette for internett og mulighet for å bruke prosjektor.


Økonomi


Vi takker 

alle som har støtta oss. Uten gaver vil driften bli vanskelig. En økonomisk dugnad må til, og samla trenger vi ca. 35.000,- i året for holde oss "flytende."


Vi skulle gjerne ha lagt til rette for utbedringer på kjøkken, toalett, og inngangsparti, men økonomien setter begrensninger.
Vi tar imot gaver med stor takk, og håper vi kan få en bærekraftig møteplass etter hvert.


Vi vil også ha et tett samarbeid med Vågstranda Sokneråd.


Vipps: 551 612

Kontonummer: 3910 62 22111


Org. nummer for grasrotandel: 914 941 008
Nå selger vi.

https://www.facebook.com/vagstrandamenighetshus/


Kontakt Arvid på tlf 99103165

Husleietakster 2022


Hele huset (fredag til søndag)   2500,-

Overetasje 1500,-

Storsal og kjøkken 1300,-

Kjeller og kjøkken (oppe) 1100,-

Bare kjeller 900.-


10% av møtekollekt over 300,-


Alle leietakere må vaske etter seg.


Ved utleie innlkudert renhold blir det et tillegg på ca. 30% av leietakst.

Dette må være avtalt før bruk.

I styret


Leder og sekretær: Kora Kjølseth Tlf: 48044057

Nestleder: Jørgen Strømme Tlf: 41263121

Kasserer: Arvid Håkon Moe Tlf: 99103165


Styremedlemmer: Cisca Schout, Arvid J. Hernæs

Vara: Berit Vaage, Gunnveig Hjelvik

Nettansvarlig: Arvid Hernæs Tlf: 48087085


E-post:

Kora Kjølseth: kora-kjo@online.no

Arvid Håkon Moe: arvidhm@online.no

Arvid Hernæs: arvidhernes@me.com

Cisca Schout: fjordpoint@fjordpoint.com

Jørgen Strømme: jorgenmagnestromme@gmail.com